Regler & Användarvillkor

Här nedan kan du läsa Quickstaffs regler och användarvillkor. Det är väldigt viktigt att du läser igenom denna sida och förstår innehållet innan du skapar ditt konto.

Allmänt om Quickstaff

Quickstaff.se är en webbplats vars syfte är att förmedla kontakt mellan arbetsgivare och potentiella arbetstagare. Vi är således inte part i något anställningsförhållande utan vi agerar endast som ett fristående forum där dessa två parter kan upprätta kontakt. Vi verifierar inte identiteten på någon användare utan detta är upp till den enskilde att säkerställa. Vissa inlägg som görs på denna sida är helt publika och kan läsas av envar som besöker denna hemsida oavsett om registrering har skett eller ej.

Vi förbehåller oss rätten att radera meddelanden och innehåll på sidan som på något sätt strider mot våra användarvillkor, anses olämpliga eller på något sätt kan vara att anses som brottsliga.

Dessa användarvillkor är upprättade i enlighet med Lag(1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Användning av webbplatsen

Genom att använda denna webbplats samtycker du konkludent till att följa dessa användarvillkor. Quickstaff förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra, ta bort eller lägga till information till dessa villkor utan att upplysa om detta i förhand.

Det är endast tillåtet att inneha ett konto per fysisk och juridisk person. Quickstaff förbehåller sig rätten att vid misstanke om flera konton stänga av personen och ta bort eventuella extra konton.

Om du registrerar en juridisk person intygar du att du är behörig att binda företaget till dess användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Rätten till övergripande grafisk design på denna webbplats (www.quickstaff.se) används av Quickstaff enligt licensavtal med tredje part och får således inte replikeras eller kopieras utan att erforderlig licens innehas. Varumärken, logotyper, bilder och andra kännetecken får inte heller kopieras eller efterliknas utan erforderligt tillstånd tillkommen i behörig ordning. Det är inte heller tillåtet att på något sätt påstå eller göra sken av att ett samarbete föreligger med quickstaff.se utan att sådan överenskommelse föreligger. Vid överträdelser kan juridiska konsekvenser vidtas i enlighet med Marknadsföringslag (2008:486).

Förhållningsregler för användare

Vid registrering förbinder sig den enskilde till att använda denna webbplats för avsett ändamål.

Detta innebär framförallt:

  • Inte publicera reklam eller på annat sätt sprida information eller kontaktuppgifter för en på något sätt konkurrerande verksamhet
  • Inte ladda upp data som innehåller virus eller någon annan form av skadlig programvara.
  • Inte publicera eller på något sätt sprida material som är upphovsrättsligt skyddat om användaren inte har rättigheter till detta eller erforderligt samtycke.
  • Samtidigt som publicering av något sker på hemsidan godkänner du att vi använder det efter fritt tycke till marknadsföring, att ändra eller liknande samt avsäger du dig rätten att framställa några ekonomiska anspråk mot Quickstaff rörande denna användning.
  • Inte publicera bilder som förställer annat än den enskilde eller en logotyp för en näringsverksamhet denne behörigen företräder.
  • Inte sprida eller publicera text eller bild som är diskriminerande eller kränkande på något sätt.
  • Inte nämna namn, personnummer, telefonnummer, företagsnamn, webbplats eller andra kontaktuppgifter om dessa inte uttryckligen efterfrågas från www.quickstaff.se

Kontakta oss

Kort om Quickstaff

Quickstaff är ett tjänsteföretag beläget i Stockholmsområdet. Verksamheten sträcker sig över hela Sverige. Vår service är utformad för att täcka behovet av extrapersonal för restauranger, hotell, barer och caféer.

Har du frågor eller funderingar? använd kontaktformuläret till vänster/ovan för att komma i kontakt med supportavdelningen på Quickstaff